TREBALL EN PISTA

La clau per millorar és el treball en pista, i a Girona Tennis Pro ho sabem. És per això que ens centrem en un sistema que combina els diferents aspectes del joc, treballant l'apartat tècnic, tàctic, físic i mental.

Busquem potenciar les habilitats de cada jugador, prioritzant els aspectes a millorar en cada un dels casos, proposant objectius a curt i a llarg termini. Per aconseguir-ho, ens ajudem de les noves tecnologies. A partir de vídeo anàlisi visualitzarem cadascun dels detalls tècnics i tàctics de cada jugador.

Amb aquestes eines, un cop acabada la part pràctica de la sessió, seguirem el treball a l'aula, on els nostres coaches analitzaran al costat dels jugadors cada un dels aspectes treballats en la sessió. Ensenyem el jugador a competir en la diferents àrees de la pista treballant situacions de joc d'atac, defensa, contraatac, etc., així com aspectes tàctics com ara identificar jocs clau, tancament de partits o tie breaks.

Dins d'aquest treball incloem aspectes mentals dins i fora de la pista, buscant crear situacions similars a les de la competició durant els entrenaments per millorar la concentració, la confiança i la seguretat en la presa de decisions.

L'acord del Club amb la Federació Catalana de Tennis, permetrà als jugadors compartir hores de pista amb jugadors d'altres províncies, amb l'objectiu d'incrementar la competitivitat. Un exemple d'un cicle de treball diari seria l'exposat a continuació:

8:00
10:00


 - Preparació física

10:00
12:00


 - Entrenament pista

15:30
17:30


 - Entrenament pista

17:30
18:30


 - Preparació física

18:30
19:30


 - Anàlisi dels entrenaments realitzats durant el dia

PREPARACIÓ FÍSICA

Entenem l'èxit com una suma de factors, i la preparació física és un dels mes importants. És per això que a Girona Tennis Pro tenim als millors preparadors físics amb les tècniques d'entrenament més eficients i avantguardistes. A través d'elles elaborem els calendaris individualitzats d'entrenament.

La nostra prioritat és la salut i el benestar de cada jugador i, amb aquest objectiu, valorem les càrregues de treball que fer segons el cicle d'entrenament de latemporada i les fases de calendari que ens trobem.

Partint d'una anàlisi prèvia s'establirà un pla d'entrenament personalitzat que tindrà com a objectius:

1 Potenciar el màxim rendiment físic.

2 Millora de potència, resistència, força equilibri, elasticitat velocitat de reacció i coordinació.

3 Treball de prevenció de lesions.

FISIOTERÀPIA

Per aconseguir el màxim rendiment cal estar al 100%. A les nostres instal·lacions disposem d'un equip de professionals que treballa per a la prevenció, recuperació i cura del jugador.

Disposem d'assessors especialitzats en fisioteràpia esportiva per tractar possibles lesions i ajudar als nostres jugadors a tenir rutines de treball de prevenció, amb un protocol de tractament personalitzat en cada cas, així com un tractament específic pre competició i immediatament post competició.