OBJECTIUS

El nostre objectiu és dur a terme un treball personalitzat de cada jugador per arribar a complir els objectius marcats, de forma que si és necessari, el jugador pugui compatibilitzar el treball esportiu amb els estudis. Els nostres plans d'entrenament inclouen un calendari individualitzat de treball que ajuda de forma concreta a les necessitats de cada jugador.
Partim de tres grans pilars:

  • Perfeccionament tècnic
  • Preparació física (inclou servei de fisioteràpia) *
  • Preparació per a la competició (inclou suport psicològic) *
    * Cost no inclòs en els preus

En base a això realitzem un seguiment periòdic del treball per arribar al punt màxim de millora individual. Cada jugador comptarà amb una fitxa tècnica personalitzada amb uns objectius marcats, un full de ruta i un calendari d'entrenament i tornejos.